"Ohayou!"
"Ohayou!"


Yamada Ryosuke with Matsui Yusei-sensei
Yamada Ryosuke with Matsui Yusei-sensei

Yamada as Shiota Nagisa (Ansatsu Kyoushitsu)
Yamada as Shiota Nagisa (Ansatsu Kyoushitsu)